Quality Learning

Online Education & Expert Training

Established over a decade ago, Linkonlearning provides online education and training using Internet-based software and curriculum.


>Top Selections

Poland National Anthem


Poland Flag

Click on the button to play the anthem.

Anthem Lyrics - English Translation

Poland has not yet succumbed.
As long as we remain,
What the foe by force has seized,
Sword in hand we'll gain.

CHORUS
March! March, Dabrowski!
March from Italy to Poland!
Under your command
We shall reach our land.

Cross the Vistula and Warta
And Poles we shall be;
We've been shown by Bonaparte
Ways to victory.

CHORUS

As Czarniecki Poznan town regains,
Fighting with the Swede,
To free our fatherland from chains,
We shall return by sea.

CHORUS


Anthem Lyrics in Official Language

Jeszcze Polska nie zgin¸e³a,
kiedy my žyjemy,
co nam obca przemoc wzi¸e³a, szabl¸a odbierzemy.

Corus
Marsz, marsz D¸abrovski, z ziemi w³oskiej do Polski!
Za twoim przewodem z³¸anczym si¸e z narodem.
Przejdziem Wis³¸e, przejdziem Wart¸e, b¸edziem Polakami.
Dal nam przyk³ad Bonaparte, jak zwyci¸eŸaæ mamy.

Jak Czarniecki do Poznania,
po szwedzkim zaborze,
dla Ojczyny rotowania
wrócim si¸e przez morze.

Corus

JuŸ tam ojciec do swej Basi
mówi zap³akany:
"Sluchaj jeno, pono nasi
bij¸a w tarabany".

Corus

The World National Anthems, United States and Canadian Provincial Symbols pages are provided courtesy of Linkonlearning.

  

Established over a decade ago, Linkonlearning provides online education and training using Internet-based software and curriculum.

Founded as one of North America's first virtual schools, Linkonlearning provides education and training to students around the world.  Linkonlearning offers over 10,000 Internet-based lessons for pre-kindergarten to 8th grade students, accredited online high school courses, site licences and customized curriculum to schools and institutions. Linkonlearning also offers companies and government customized online training and testing.

Learn more about Linkonlearning...